Truyện mới cập nhật

Kẹo Bông Và Bạch Nhất Mộng
95,531

Kẹo Bông Và Bạch Nhất Mộng

Chapter 25
Ma Vương Là Đại Địa Chủ
72,995

Ma Vương Là Đại Địa Chủ

Chapter 22.2
Kiên Quyết Từ Chối Làm Ma Nữ
73,488

Kiên Quyết Từ Chối Làm Ma Nữ

Chapter 2
Ngay cả khi hậu tận thế, thật hạnh phúc vẫn còn được sống...
15,391

Ngay cả khi hậu tận thế, thật hạnh phúc vẫn còn được sống...

Chapter 9.3
Cô bạn gái yandere của tôi sẽ không để tôi yên nghỉ
55,954

Cô bạn gái yandere của tôi sẽ không để tôi yên nghỉ

Chapter 13
Anh Hùng Yếu
16,602

Anh Hùng Yếu

Chapter 28
Tiền Bạc Và Quyền Lực
19,514

Tiền Bạc Và Quyền Lực

Chapter 35
Pond snail robber
65,970

Pond snail robber

Chapter 22
Hoàng Nữ Được Cưng Chiều Nhất Đế Quốc
31,392

Hoàng Nữ Được Cưng Chiều Nhất Đế Quốc

Chapter 3
Nữ Hoàng Cơ đỏ ở Wonderland
47,124

Nữ Hoàng Cơ đỏ ở Wonderland

Chapter 2.2
Trọng Sinh Ta Là Đại Thiên Thần
69,237

Trọng Sinh Ta Là Đại Thiên Thần

Chapter 31
Subaru to Suu-san
75,404

Subaru to Suu-san

Chapter 6
loadingĐang xử lý