Truyện mới cập nhật

Kẹo Bông Và Bạch Nhất Mộng
95,509

Kẹo Bông Và Bạch Nhất Mộng

Chapter 25
Ngay cả khi hậu tận thế, thật hạnh phúc vẫn còn được sống...
15,380

Ngay cả khi hậu tận thế, thật hạnh phúc vẫn còn được sống...

Chapter 9.3
Cô bạn gái yandere của tôi sẽ không để tôi yên nghỉ
55,935

Cô bạn gái yandere của tôi sẽ không để tôi yên nghỉ

Chapter 13
Ma Vương Là Đại Địa Chủ
72,969

Ma Vương Là Đại Địa Chủ

Chapter 23
Kiên Quyết Từ Chối Làm Ma Nữ
73,485

Kiên Quyết Từ Chối Làm Ma Nữ

Chapter 2
Anh Hùng Yếu
16,577

Anh Hùng Yếu

Chapter 28
Trọng Sinh Ta Là Đại Thiên Thần
69,215

Trọng Sinh Ta Là Đại Thiên Thần

Chapter 32
Subaru to Suu-san
75,401

Subaru to Suu-san

Chapter 5
Tiền Bạc Và Quyền Lực
19,486

Tiền Bạc Và Quyền Lực

Chapter 35
Manh thê khó đỡ
84,163

Manh thê khó đỡ

Thịt-18+
Pond snail robber
65,957

Pond snail robber

Chapter 22
Hoàng Nữ Được Cưng Chiều Nhất Đế Quốc
31,352

Hoàng Nữ Được Cưng Chiều Nhất Đế Quốc

Chapter 3
loadingĐang xử lý