Truyện mới cập nhật

Tuyệt Thế Phi Đao
49,274

Tuyệt Thế Phi Đao

Chapter 273
Ma vương thất nghiệp
62,232

Ma vương thất nghiệp

Chapter 107
Lão Tổ Của Bạn Đang Online
16,848

Lão Tổ Của Bạn Đang Online

Chapter 97
Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu
45,650

Tuyệt Đỉnh Khí Thiếu

Chapter 74
Địa Ngục Thần Y
19,185

Địa Ngục Thần Y

Chapter 161
Runway de Waratte
89,678

Runway de Waratte

Chapter 124
Thương Khung Bảng Chi Vạn Thú Quy Nguyên
70,831

Thương Khung Bảng Chi Vạn Thú Quy Nguyên

Chapter 75
Ta Là Đại Thần Tiên
16,684

Ta Là Đại Thần Tiên

Chapter 330
Tuyệt Thế Võ Thần
78,968

Tuyệt Thế Võ Thần

Chapter 364
Hỗn Độn Kim Ô
37,153

Hỗn Độn Kim Ô

Chapter 57
Ta Chẳng Qua Là Một Đại La Kim Tiên
79,440

Ta Chẳng Qua Là Một Đại La Kim Tiên

Chapter 56
Võ Đạo Độc Tôn
44,133

Võ Đạo Độc Tôn

Chapter 194
loadingĐang xử lý