Truyện mới cập nhật

Pha Lê Xanh
60,742

Pha Lê Xanh

Chapter 6
Quang Chi Vũ
29,863

Quang Chi Vũ

Chapter 2.2
Cuộc Sống Thong Dong Ở Dị Thế Giới
52,018

Cuộc Sống Thong Dong Ở Dị Thế Giới

Chapter 90
Đế Thiếu Ngọt Sủng: Manh Thê Sống Lại Không Ngoan
35,452

Đế Thiếu Ngọt Sủng: Manh Thê Sống Lại Không Ngoan

Chapter 19
Tiên Sinh Nói Dối
31,971

Tiên Sinh Nói Dối

Chapter 1.5
Nhất Kiếm Sương Hàn
43,492

Nhất Kiếm Sương Hàn

Chapter 22
365 Ngày Cho Đến Lúc 2 Ta Kết Hôn
78,641

365 Ngày Cho Đến Lúc 2 Ta Kết Hôn

Chapter 1
Phế Vật Dòng Dõi Bá Tước
93,060

Phế Vật Dòng Dõi Bá Tước

Chapter 23
Ẩn Hôn Chí Ái
51,555

Ẩn Hôn Chí Ái

Chapter 51
Đội Cứu Hỏa Yêu Linh
97,009

Đội Cứu Hỏa Yêu Linh

Chapter 3
Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia
46,069

Vị Tiểu Thư Tôi Từng Theo Hầu Đã Trở Thành Thiếu Gia

Chapter 15
The Reincarnated Inferior Magic Swordsman
97,707

The Reincarnated Inferior Magic Swordsman

Chapter 1
loadingĐang xử lý