Truyện mới cập nhật

Nàng Ơi, Chạy Trốn Cùng Ta Nào
67,807

Nàng Ơi, Chạy Trốn Cùng Ta Nào

Chapter 12
Thiên Châu Biến
31,251

Thiên Châu Biến

Chapter 38.5
Ngận Thuần Ngận Ái Muội
30,733

Ngận Thuần Ngận Ái Muội

Chapter 239
Hệ Thống Ép Ta Làm Nhân Vật Phản Diện
58,804

Hệ Thống Ép Ta Làm Nhân Vật Phản Diện

Chapter 39
Hắc Tạp
70,955

Hắc Tạp

Chapter 20
Thần Cấp Thấu Thị
90,421

Thần Cấp Thấu Thị

Chapter 100
Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế
17,295

Đỉnh Phong Dự Ngôn Đế

Chapter 9
Điện thoại của ta thông tam giới
21,419

Điện thoại của ta thông tam giới

Chapter 249
Blue Sky Complex
20,187

Blue Sky Complex

Chapter 16.5
Thanh Đế Truyện
18,068

Thanh Đế Truyện

Chapter 26
Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên
77,008

Đô Thị Cực Phẩm Y Tiên

Chapter 394
Tối Cường Thần Thú Hệ Thống
93,291

Tối Cường Thần Thú Hệ Thống

Chapter 199
loadingĐang xử lý
Tắt ở đây [X]