Truyện mới cập nhật

Bảo Vật Thu Lợi Siêu Cấp
47,198

Bảo Vật Thu Lợi Siêu Cấp

Chapter 16
Danh Sách Kẻ Phản Diện
13,759

Danh Sách Kẻ Phản Diện

Chapter 83
Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân
23,278

Ta Ở Cổ Đại Nuôi Nam Nhân

Chapter 56
Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống
39,147

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Chapter 258
Phụ Hồn Giả
18,695

Phụ Hồn Giả

Chapter 22
Long Vương Điện
90,300

Long Vương Điện

Chapter 20
Tuyệt Phẩm Y Thánh
22,184

Tuyệt Phẩm Y Thánh

Chapter 72
Chọc Phải Điện Hạ Yêu Nghiệt
27,607

Chọc Phải Điện Hạ Yêu Nghiệt

Chapter 6
Thiên Luân
21,289

Thiên Luân

Chapter 17
Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn
34,768

Trước Kia Có Tòa Linh Kiếm Sơn

Chapter 505
Tối Cường Đại Biểu Hoàng Kim Thận
17,823

Tối Cường Đại Biểu Hoàng Kim Thận

Chapter 93
Tổ Chức X.E
98,689

Tổ Chức X.E

Chapter 14
loadingĐang xử lý
Tắt ở đây [X]