Nhật Ký Ngược Cặn Bã Của Đặc Công Vương Phi

Nhật Ký Ngược Cặn Bã Của Đặc Công Vương Phi

Nội dung

một khi xuyên không, hiện đại đặc công biến thành tướng phủ phế vật nhị tiểu thư, càng là bị vị hôn phu trong ngày đại hôn vứt bỏ, lại bị tứ hôn với Cố Vương phế vật làm vương phi? Thế nhân chê cười, phế nữ, phế nam thật xứng đôi! lại không ngờ rằng, một cái phế vật ngược cặn bã, lai cái phế vật muốn lên trời!

Admin NetTruyenOnline.Com
Administrators Like PAGE
loadingĐang xử lý