Truyện mới cập nhật

A happy couple
56,102

A happy couple

Chapter 10
Ta Là Chiến Thần Vô Song
20,655

Ta Là Chiến Thần Vô Song

Chapter 34
Đạo Ấn
21,830

Đạo Ấn

Chapter 81
Tomodachi no Imouto ga Ore ni Dake Uzai
85,540

Tomodachi no Imouto ga Ore ni Dake Uzai

Chapter 10
Đại ca học đường và Quân đoàn Love
13,197

Đại ca học đường và Quân đoàn Love

Chapter 26
Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo
62,766

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo

Chapter 46
Ai rồi cũng phải kết hôn
62,049

Ai rồi cũng phải kết hôn

Chapter 38
Tuyệt Phẩm Y Thánh
22,622

Tuyệt Phẩm Y Thánh

Chapter 95
Lưu Hoa Bất Cập Xuân
11,916

Lưu Hoa Bất Cập Xuân

Chapter 25
Ách thế quỹ tích
17,059

Ách thế quỹ tích

Chapter 61
Thanh gươm quỷ
76,395

Thanh gươm quỷ

Chapter 29
Bán long Kỵ sĩ
66,552

Bán long Kỵ sĩ

Chapter 23
loadingĐang xử lý