Truyện mới cập nhật

A happy couple
56,103

A happy couple

Chapter 10
Ta Là Chiến Thần Vô Song
20,655

Ta Là Chiến Thần Vô Song

Chapter 34
Tomodachi no Imouto ga Ore ni Dake Uzai
85,540

Tomodachi no Imouto ga Ore ni Dake Uzai

Chapter 10
Đại ca học đường và Quân đoàn Love
13,197

Đại ca học đường và Quân đoàn Love

Chapter 26
Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo
62,767

Bổn Tế Tu Chính Là Tiện Đạo

Chapter 46
Ai rồi cũng phải kết hôn
62,050

Ai rồi cũng phải kết hôn

Chapter 38
Đạo Ấn
21,830

Đạo Ấn

Chapter 81
Tuyệt Phẩm Y Thánh
22,622

Tuyệt Phẩm Y Thánh

Chapter 95
Lưu Hoa Bất Cập Xuân
11,916

Lưu Hoa Bất Cập Xuân

Chapter 25
Thanh gươm quỷ
76,395

Thanh gươm quỷ

Chapter 29
Ách thế quỹ tích
17,059

Ách thế quỹ tích

Chapter 61
Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường
94,029

Hỏa Hồng Niên Đại Hắc Cốt Đường

Chapter 806
loadingĐang xử lý