Fantasy

Diêm Đế
93,984

Diêm Đế

Black Bird
94,077

Black Bird

Bàn Long
33,419

Bàn Long

Dòng sông huyền bí
38,156

Dòng sông huyền bí

Thâu Tinh Cửu Nguyệt Thiên
79,067

Thâu Tinh Cửu Nguyệt Thiên

Inuyasha Bản Đẹp
69,248

Inuyasha Bản Đẹp

Cô Dâu Thủy Thần - Habaek-Eui Shinbu
96,620

Cô Dâu Thủy Thần - Habaek-Eui Shinbu

Kanata Kara [Vùng đất xa xăm]
44,553

Kanata Kara [Vùng đất xa xăm]

Nhật Ký Thiên Nữ
16,826

Nhật Ký Thiên Nữ

Blind Faith Descent
47,319

Blind Faith Descent

Reimei no Arcana
73,615

Reimei no Arcana

SaGa - Kiếm Thánh Sứ
15,548

SaGa - Kiếm Thánh Sứ

Long Tộc II
69,537

Long Tộc II

Hiệp Sĩ Nữ Hoàng
27,462

Hiệp Sĩ Nữ Hoàng

Kaitai Shinsho Zero
64,345

Kaitai Shinsho Zero

loadingĐang xử lý