Truyện mới cập nhật

Nguyệt hạ có dây tơ hồng
79,083

Nguyệt hạ có dây tơ hồng

Cao Năng Lai Tập
35,925

Cao Năng Lai Tập

Ác nữ phản diện đảo ngược đồng hồ cát
12,418

Ác nữ phản diện đảo ngược đồng hồ cát

Thiên Luân
21,311

Thiên Luân

Bị Ép Trở Thành Cứu Thế Chủ
82,824

Bị Ép Trở Thành Cứu Thế Chủ

Tekito Na Maid No Oneesan & Erasou De Ichizu Na Botchan
55,892

Tekito Na Maid No Oneesan & Erasou De Ichizu Na Botchan

Ma Ma Đột Kích : Cha Mời Tiếp Chiêu
80,532

Ma Ma Đột Kích : Cha Mời Tiếp Chiêu

Ngân Chi Thủ Mộ Nhân Hạ Cơ thiên
74,663

Ngân Chi Thủ Mộ Nhân Hạ Cơ thiên

Đại Thần Ký
21,602

Đại Thần Ký

Phàm Nhân Tu Tiên chi Tiên Giới thiên
27,189

Phàm Nhân Tu Tiên chi Tiên Giới thiên

Nhiệt độ xã giao
35,218

Nhiệt độ xã giao

Võ Linh Kiếm Tôn
41,520

Võ Linh Kiếm Tôn

Truyền Võ Lục Hợp Bang
19,255

Truyền Võ Lục Hợp Bang

Thần Hủy Diệt Mag-Chan!!
31,735

Thần Hủy Diệt Mag-Chan!!

Định Hải Phù Sinh Lục
96,356

Định Hải Phù Sinh Lục

Ta Là Người Duy Nhất Đỡ Được Chiêu Cuối Của Quỷ Vương
19,281

Ta Là Người Duy Nhất Đỡ Được Chiêu Cuối Của Quỷ Vương

Tôi chiến đấu ở thế giới bị diệt vong
39,825

Tôi chiến đấu ở thế giới bị diệt vong

Ức Vạn Song Bảo: Mami, Bó Tay Chịu Trói!
95,357

Ức Vạn Song Bảo: Mami, Bó Tay Chịu Trói!

Thiên Nga Đen
68,117

Thiên Nga Đen

Khúc Bi Ca Của Thược Dược - Bất Hoàn Khúc
43,328

Khúc Bi Ca Của Thược Dược - Bất Hoàn Khúc

loadingĐang xử lý