Màn Đêm Buông Xuống Là Khi Qụa Kêu
128,551

Màn Đêm Buông Xuống Là Khi Qụa Kêu

Mầm Chết
101,675

Mầm Chết

Bố Vạn Năng
57,381

Bố Vạn Năng

Lãnh Địa Của Totem
26,990

Lãnh Địa Của Totem

Đại Lão Gọi Tôi Là Tiểu Tổ Tông
23,149

Đại Lão Gọi Tôi Là Tiểu Tổ Tông

Ta Có Một Sơn Trại
23,957

Ta Có Một Sơn Trại

Lạp Ma Phanh Nhẫm Thủ Sách
98,330

Lạp Ma Phanh Nhẫm Thủ Sách

Chúa Tể Đồng Tiền
57,147

Chúa Tể Đồng Tiền

Thân Thủ Đệ Nhất Kiếm
13,587

Thân Thủ Đệ Nhất Kiếm

Murim Thời Hiện Đại
102,821

Murim Thời Hiện Đại

Sát Thủ Anh Vũ
71,743

Sát Thủ Anh Vũ

Người Đàn Ông Thực Thụ
89,089

Người Đàn Ông Thực Thụ

Phong Vân Chiến Thần
77,120

Phong Vân Chiến Thần

Nhà Vô Địch Với Chức Nghiệp ''Vô Năng''
97,412

Nhà Vô Địch Với Chức Nghiệp ''Vô Năng''

Quỷ Vương Là Goblin Thì Có Vấn đề Gì Không?!
50,532

Quỷ Vương Là Goblin Thì Có Vấn đề Gì Không?!

Tiên Tôn Lạc Vô Cực
95,467

Tiên Tôn Lạc Vô Cực

Truyện do tác giả Đang cập nhật sáng tác

loadingĐang xử lý