Phế nữ yêu thần

Phế nữ yêu thần
Phế nữ yêu thần Đánh giá: 4/5 - 43448 Lượt đánh giá.

Nội dung

Yêu thần Bạch Sà Tôn vào ngày đại hôn yêu lực điên cuồng bộc phát, Trưởng môn Lăng Tiêu kết chín ngày Hoan Diệt trận toàn lực vây giết. Dưới một kiếm xuyên tim của người yêu, Bạch Hựu Linh ôm hận vỡ đan mà chết. Tỉnh lại lần nữa, đã ở trong thân xác phế nữ cùng tên của Bạch gia mà sống lại. Vốn muốn ở trong kiếp này điều tra rõ ràng lại sự việc năm đó, không ngờ lại gặp được người cũ, còn trở thành đồ đệ của hắn ta. “Ai cũng nói ta tu yêu vô tình, sát hại đồng môn. Vậy ta phải mở mắt ra xem xem, khi chân tướng bại lộ, đám quân tử lúc nào cũng ra vẻ an nhiên đạo mạo, đầy bụng nhân nghĩa các ngươi sẽ có biểu cảm gì...” “Đặc biệt là ngươi, Hứa Hề Uyên, sư tôn của ta, muốn ta tha thứ cho ngươi? Bằng không giao mạng sống của ngươi cho ta! Ta sẽ cho ngươi nếm thử tư vị bị người ngươi yêu tự tay kết liễu!” 第 0 话 Chương mở đầu

Danh sách chương

Admin NetTruyenOnline.Com
Administrators Like PAGE
loadingĐang xử lý