Thần Điêu Hiệp Lữ (new 2020)

Thần Điêu Hiệp Lữ (new 2020)
Thần Điêu Hiệp Lữ (new 2020) Đánh giá: 4/5 - 55463 Lượt đánh giá.

Nội dung

Nội dung: Ta cưới sư phụ ta thì đã làm sao, liên quan tới các ngươi cái rắm à?! Ngươi nói gì?! Liên quan ?! Tới!!! tiếp huyền thiết trọng kiếm của ta 1 kiếm, quay lại, tiếp ta Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng, Các ngươi xem ta 1 tay liền có thể đánh các ngươi nằm đầy đất kêu ba ba! Điêu ca, ta với huynh mới gặp tựa thăm giao, ta và huynh cùng chí hướng, chúng ta cùng đi cướp tẫn thiên hạ.. nhầm ngang dọc thiên hạ, đem cô cô ta đoạt lại???

Admin NetTruyenOnline.Com
Administrators Like PAGE
loadingĐang xử lý