Thiều Quang Mạn

Thiều Quang Mạn
Thiều Quang Mạn Đánh giá: 4/5 - 105933 Lượt đánh giá.

Nội dung

Thiều Quang Mạn đại ý là tỏa sáng chậm, tỏa sáng muộn, ở đây chỉ nhân vật nữ chính Kiều Chiêu ~ Lê Chiêu, trước khi được Kiều Chiêu mượn xác hoàn hồn, Lê Chiêu là một cô gái nông cạn bị tất cả mọi người coi thường, sau khi Lê Chiêu chết đi được nữ chính Kiều Chiêu mượn xác thì nàng dần dần tỏa sáng, khiến mọi người kính nể và tìm được hạnh phúc của mình.

Danh sách chương

Admin NetTruyenOnline.Com
Administrators Like PAGE
loadingĐang xử lý