Tiểu đoàn Opera House

Tiểu đoàn Opera House
Tiểu đoàn Opera House Đánh giá: 4/5 - 96387 Lượt đánh giá.

Nội dung

Tên khác: The queen of the opera; Treason Agency; Treason Agency ~The queen of the opera~ Vào đầu thế kỷ 20, tiểu quốc Cộng Hòa bị mắc kẹt giữa Vương Quốc và Đế Chế - cả hai cường quốc này đều muốn thao túng nền Cộng Hòa nhằm làm nền tảng tấn công sang nước khác.Để bảo vệ chính mình khỏi cả hai cường quốc lớn mạnh, Cộng Hòa đã tạo ra một tiểu đoàn có nhiệm vụ đàn áp những cuộc cách mạng và bất đồng chính trị bằng mọi cách có thể. Và đây chính là câu chuyện của tiểu đoàn đó, tiểu đoàn Opera House.

Danh sách chương

Admin NetTruyenOnline.Com
Administrators Like PAGE
loadingĐang xử lý