Fantasy

Diêm Đế
102,719

Diêm Đế

Black Bird
99,958

Black Bird

Bàn Long
38,883

Bàn Long

Dòng sông huyền bí
43,493

Dòng sông huyền bí

Thâu Tinh Cửu Nguyệt Thiên
89,203

Thâu Tinh Cửu Nguyệt Thiên

Inuyasha Bản Đẹp
89,938

Inuyasha Bản Đẹp

Cô Dâu Thủy Thần - Habaek-Eui Shinbu
98,963

Cô Dâu Thủy Thần - Habaek-Eui Shinbu

KANATA KARA [VÙNG ĐẤT XA XĂM] - Bản Mới Nhất
57,531

KANATA KARA [VÙNG ĐẤT XA XĂM] - Bản Mới Nhất

Nhật Ký Thiên Nữ
18,812

Nhật Ký Thiên Nữ

Blind Faith Descent
51,058

Blind Faith Descent

Reimei no Arcana
75,140

Reimei no Arcana

SaGa - Kiếm Thánh Sứ
16,732

SaGa - Kiếm Thánh Sứ

Long Tộc II
70,608

Long Tộc II

Hiệp Sĩ Nữ Hoàng
29,432

Hiệp Sĩ Nữ Hoàng

Kaitai Shinsho Zero
65,172

Kaitai Shinsho Zero

loadingĐang xử lý